دارای سرتیفیکیت کولپوسکوپی

دارای سرتیفیکیت هیستروسکوپی

عضو کالج جراحان زنان و زایمان آمریکا

عضو انجمن بین المللی لاپاروسکوپی(ISGE)

عضو انجمن باروری و ناباروری دانشگاه تهران

دارای سرتیفیکیت لاپاراسکوپی پیشرفته

دارای سرتیفیکیت سونوگرافی از دانشگاه تهران

جراح و متخصص زنان و زایمان از دانشگاه تهران

دارای سرتیفیکیت جراحی های زیبایی و لیزر از انجمن بین المللی جراحان زیبایی و لیزر

عضو انجمن بین المللی جراحان زیبایی و لیزر زنان (ICGC)

پیمایش به بالا