فیبروم رحمی

فیبروم رحمی

منظور از فیبروم رحمی یا فیبروئید رحمی ، شایع ترین توده های خوش خیم و غیر سرطانی می باشند که در فضای رحم رشد می یابند و بسیاری از بانوان آن را تجربه کرده اند. لازم به ذکر است که فیبروم های رحمی می توانند در فضاهای مختلف رحم رشد کرده و سایزی متفاوت داشته …

فیبروم رحمی ادامه »