ناباروری یا نازایی چیست؟

ناباروری یا نازایی چیست؟ به طور کلی، ناباروری یا نازایی به عنوان ناتوانی در باردار شدن (باردار شدن) پس از یک سال (یا بیشتر) رابطه جنسی محافظت نشده تعریف می شود. از آنجایی که مشخص شده است که باروری در زنان با افزایش سن به طور پیوسته کاهش می‌یابد یا بعبارت دیگر قدرت باروری زنان …

ناباروری یا نازایی چیست؟ ادامه »